Notification

Thank you very much for using service of MYPOP in the past. Due to changing business model, MYPOP will stop providing eGift voucher and cash back service from June 30, 2019. MYPOP will only process to provide services before June 30, 2019. We would truly appreciate your kind understanding of our reasons. We hope to serve you in near future with new services. Thank you.

Thông báo:

MYPOP rất cám ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ trong thời gian qua. Do thay đổi mô hình kinh doanh, MYPOP sẽ ngừng cung cấp dịch vụ eGift voucher và tích điểm hoàn tiền từ ngày 30/6/2019. MYPOP sẽ chỉ tiến hành giải quyết cung cấp các dịch vụ trước ngày 30/6/2019 trở lại. Rất mong quý khách thông cảm. Xin cám ơn.” Rất mong quý khách thông cảm. Xin cám ơn.